Matka05 photo Henna Kokkonen
Show photographer Henna Kokkonen

Työpaja: HEN­GI­TYS – KAT­SE – TI­LA

 • Päivämäärä

  29.4-29.4.2024

 • Kokonaiskesto

  3 H

 • Liput

  10 €

Tilaa tarjoilut
 • Aikataulu

  Kansainvälinen tanssin päivä 29.4.


  Työpaja klo 14.00-17.00 Tanssin talon harjoitusstudio


  Avoimet harjoitukset klo 17.30-18.30 Pannuhalli


  Työpaja on suunniteltu esittävän taiteen ammattilaisille ja alan opiskelijoille


  Harjoitusten jälkeen keskustelutilaisuus

Kansainvälinen tanssin päivä Carl Knif Companyn kanssa Tanssin talossa.

Carl Knif Company järjestää Tanssin päivän kunniaksi työpajan ja avoimet harjoitukset. Työpaja on suunniteltu esittävän taiteen ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Carl Knifin somaattinen metodi "HENGITYS – KATSE – TILA" on suun­ni­tel­tu saat­ta­maan te­ki­jät herk­kään kes­ki­näi­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja ti­lal­li­seen tie­toi­suu­teen. Metodi on syn­ty­nyt mo­nen vuo­den ko­reog­ra­fi­sen työn tu­lok­se­na, ja am­men­taa vai­kut­tei­ta me­di­taa­tios­ta, joo­gas­ta ja pi­la­tek­ses­ta. Se on alun­pe­rin ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä CKC:n tans­si­joi­den kans­sa ko­reog­ra­fi­sek­si työ­ka­luk­si ja esiin­ty­mis­me­to­dik­si.

HKT-metodi käyttää fyysistä kehoa lähtökohtana. Kun ihminen tulee tietoiseksi hengityksestään, hän tulee tietoiseksi kehostaan ja sen sisäisestä tilasta. Hengityksen kautta ihminen tulee tietoiseksi myös katseesta, joka asettaa hänet kosketukseen näyttämöllisen tilan ja muiden tilassa olevien ihmisten kanssa. Tämän kautta esityksen muoto ja rytmi voivat kehittyä.

Harjoitteet tähtäävät ko­ko­nais­val­tai­seen ja hen­ki­lö­koh­tai­seen lii­keil­mai­suun. Yk­sin­ker­tai­set oh­jeet ja sel­keäs­ti ete­ne­vä ra­ken­ne te­kee metodista oi­van me­ne­tel­män jo­kai­sel­le tans­sis­ta ja omas­ta lii­keil­mai­sus­taan kiin­nos­tu­neel­le hen­ki­löl­le. Työpajaa ohjaa tanssitaiteilija Terhi Vai­ma­la.

Hinta: 10 € (myös pieni määrä pay-what-you-can paikkoja on saatavilla)

Varaa paikkasi: info@carlknifcompany.com

Työpajan jälkeen voi jäädä seuraamaan I address you -esityksen avoimia harjoituksia. Lue lisää avoimista harjoituksista.

Lue lisää I address you -esityksestä täältä:

Carl Knif Company: I address you

Tapahtumat järjestää Carl Knif Company. Kysymykset ja tiedustelut: info@carlknifcompany.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon