Vastuullisuus

Nimeton suunn malli 3
Show photographer Pietari Purovaara

Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Pyrimme minimoimaan toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja jättämään positiivisen kädenjäljen yhteiskuntaan edistämällä aktiivisesti esimerkiksi monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tanssin talo: vastuullisuus askel askeleelta

Olemme kaikille avoin ja turvallinen kohtaamispaikka.

Ohjelmistossamme on laaja kirjo kaikkea tans­sia. Vastaavasti toivotamme yleisöön tervetul­leeksi jokaisen riippumatta iästä, koulutuksesta, terveystilasta tai sukupuolesta. Emme suvaitse tiloissamme tapahtuvaa syrjivää tai häiritsevää kohtelua.

Tilamme ovat kaikille saavutettavia.

Kaikki esitystilamme sijaitsevat katutasossa ja salista saa eturivit varattua pyörätuolin käyttä­jille. Katsomoissa on myös induktiosilmukat kuulolaitteita varten. Huomioimme saavutettavuuden periaatteet myös viestinnässämme. Viestimme pääosin sekä suomeksi että englanniksi ja kehitämme monenkielistä viestintäämme.

Ympäristövastuullisuus on osa toimintaamme.

Tanssin taloon on vaivatonta saapua ympäris­töä suuresti kuormittamatta, sillä sijaitsemme julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen solmu­kohdassa. Ympäristö ja kierrätys huomioidaan mahdol­lisimman laajasti. Käytämme valaistuksessa energiatehokkaita LED-­valonheittimiä ja käyttämämme sähkö on tuotettu uusiu­tuvilla energialähteillä. Kehitämme toimintaamme Ekokompassi­-ympäristöjärjestelmän avulla.

Kaiken Tanssin talo

Vaalimme monimuotoisuutta ja kehitämme omaa toimintaamme saadun palautteen pe­rusteella. Toivomme, että kaikki voivat kokea Tanssin talon omakseen!

Edellytämme näiden vastuullisuusperiaatteiden noudattamista kaikilta talossa toimivilta ja siellä vierailevilta.

Haluatko kertoa miten voim­me kehittää toimintaamme entistä vastuullisemmaksi? Ota yhteyttä: info@tanssintalo.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon